09/19/13

Neste Oil suunnittelee luopuvansa varustamotoiminnastaan – Keskeisimmille aluksille suomalaisomistajat

Neste Oil suunnittelee luopuvansa varustamotoiminnastaan 
- Keskeisimmille aluksille suomalaisomistajat

Neste Oil suunnittelee luopuvansa varustamotoiminnastaan. Suunnitelman mukaan yhtiö myisi kaikki aluksensa ja ulkoistaisi niiden miehitys- ja hoitovarustamotoiminnan. Järjestelyssä hoitovarustamon noin 320 työntekijää siirtyisivät uuden työnantajan palvelukseen. Neste Shippingin rahtaustoiminto jatkaisi kuitenkin osana Neste Oilin organisaatiota. Jatkossa Neste Oilin aikomuksena on hankkia tarvitsemansa merikuljetuspalvelut sopimusjärjestelyin.

“Neste Oilin merikuljetustarpeet ovat muuttuneet viime vuosina. Tytäryhtiö Neste Shippingin Suomen lipun alla liikennöivän laivaston osuus konsernin merikuljetuksista on jatkuvasti laskenut, eikä varustamo pysty korkean kustannustasonsa vuoksi kilpailemaan kannattavasti myöskään kansainvälisillä merikuljetusmarkkinoilla. Lisäksi toiminnan jatkuvuus edellyttäisi merkittäviä investointeja. Näistä syistä Neste Oil suunnittelee luopuvansa varustamotoiminnasta. Tarkoituksemme on keskittyä puhtaamman liikenteen ratkaisuihin liittyvän ydinliiketoimintamme kehittämiseen”, Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievonen kertoo.

Neste Oilin palvelutaso säilyy ja huoltovarmuus turvataan

Varustamotoimintansa järjestelyssä Neste Oil aikoo myydä viisi säiliöalusta (Mastera, Futura, Neste, Kiisla ja Suula) ja kolme hinaajaa (Ukko, Ahti ja Esko) Huoltovarmuuskeskuksen ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistamille yhtiöille. Kauppahinta vastaa käypää arvoa. Neste Oilin aikomuksena on vuokrata nämä alukset käyttöönsä pitkäaikaisilla sopimuksilla. Alukset purjehtivat jatkossakin Suomen lipun alla.

“On hienoa, että pystyimme löytämään järjestelyn, joka turvaa Neste Oilille keskeisimpien alusten säilymisen suomalaisessa omistuksessa ja Neste Oilin käytössä. Nämä alukset ja kolmansilta osapuolilta rahdatut alukset soveltuvat yhtiön tämänhetkisiin kuljetustarpeisiin ja niillä pystytään varmistamaan asiakkaille hyvä palvelutaso. Ratkaisu turvaa myös maan huoltovarmuuden”, Lievonen sanoo.
Lisäksi Neste Oil suunnittelee myöhemmin luopuvansa kokonaan säiliöaluksistaan Tempera, Purha ja Jurmo ja myyvänsä 50 prosentin omistusosuutensa ruotsalaisen Stena-varustamon kanssa yhdessä omistamistaan aluksista Stena Poseidon, Palva ja Stena Arctica.

Hoitovarustamotoiminto suunnitellaan ulkoistettavaksi

Samassa yhteydessä Neste Shipping suunnittelee luovuttavansa alusten miehityksestä ja kunnossapidosta huolehtivan hoitovarustamotoimintonsa tähän toimintaan erikoistuneelle yritykselle, joka huolehtisi jatkossa järjestelyssä Neste Oilin käyttöön jäävien alusten miehityksestä ja kunnossapidosta nykyisen henkilöstön voimin. Tällä hetkellä Neste Shippingin hoitovarustamon palveluksessa on noin 300 merenkulkijaa ja 20 maaorganisaatiossa työskentelevää.

Osana suunniteltua hoitovarustamotoiminnon ulkoistamista Neste Shippingissä käynnistetään yhteistoimintamenettely, jonka piirissä on koko maa- ja merihenkilöstö. Suunnitelman mukaan hoitovarustamon maa- ja merihenkilöstö siirtyisi uuden työnantajan palvelukseen. Suunnitellulla myöhemmin toteutettavalla Temperan, Purhan ja Jurmon myynnillä on mahdollisesti henkilöstövaikutuksia siltä osin, kuin uusi työnantaja ei kykenisi tarjoamaan korvaavia tehtäviä.

Taloudelliset vaikutukset

Jos suunnitellut järjestelyt toteutuvat sellaisinaan, niiden ei odoteta aiheuttavan merkittäviä myyntivoittoja tai -tappioita. Järjestelyjen odotetaan kuitenkin vapauttavan pääomia Neste Oilin taseesta noin 60 miljoonaa euroa ja parantavan tulosta vuositasolla noin 10 miljoonaa euroa tulevina vuosina.

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi

08/27/13

NESTE SHIPPING ULOSLIPUTTAA: Kolmannes suomalaisesta tankkilaivaosaamisesta katoaa tästä päivästä alkaen

Stena Poseidon on ensimmäinen ulosliputettavista Neste Shippingin käytössä olleista Stenan kanssa yhteisesti omistamista säiliölaivoista. Kuva: Concordia Maritime

Kolmen Suomen lipun alla seilaavan Neste Shipping-varustamon tankkialuksen ulosliputukset ovat alkaneet. Ulosliputusten myötä 124 suomalaista merimiestä menettää työpaikkansa ja heidät korvataan työvoimakustannuksiltaan halvemmilla ulkomaalaisilla työntekijöillä. Ulosliputusten myötä katoaa kolmannes suomalaisesta tankkilaivaosaamisesta ja Suomen lipun alle jää enää vain kahdeksan tankkeria.

Valtionyhtiö Neste Shippingin toiminta on räikeää, sillä ulosliputusten myötä yhtiö saa aikaan säästöjä vain työvoimakustannusten osalta, sillä mikään muu ei muutu tankkereiden toiminnassa. Jatkossa ne ajanevat edelleen samoilla liikennealueilla esimerkiksi Suomen rannikkovesillä, mutta aluksia operoivat suomalaisten sijaan ulkomaalaismiehistöt.

Valtionyhtiön toiminta on kaikkea muuta kuin isänmaallista näinä vaikeina työttömyysaikoina, etenkin kun on kyse maamme huoltovarmuuden kannalta tärkeistä öljykuljetuksista. Koskaan ei voi painottaa myöskään liian vähää turvallisuuden ja osaamisen merkitystä herkillä rannikoillamme ajettaessa, josta suomalaisilla merimiehillä on vuosikymmenten kokemus ja osaaminen seilaamisesta.

Neste Shippingin ensimmäisen tankkerin, M/t Stena Poseidonin ulosliputus tapahtuu tänään tiistaina 27.8.2013 Kilpilahden satamassa Porvoossa. M/t Stena Arctica ulosliputetaan arviolta torstaina tällä viikolla ja M/t Palva myöhemmässä vaiheessa.
Merimiesten tunnelmat aluksilla ovat vihaiset ja apeat. Etenkin kun on kyseessä kotimainen valtionyhtiö, joka voi myydä verovaroin kartutettua kansallista omaisuutta koiran perään haukkumatta.
04/17/13

Kuivarahtialus törmäsi M/T Nesteen perään Perämerellä

M/T Neste Kuva: Neste Shipping/Viestintä

Hollantilainen kuivarahtialus M/V Varnebank törmäsi Perämerellä Kemin eteläpuolella vajaassa diesellastissa olleen Neste Oilin tankkeri M/T Nesteen perään tiistaina 16.4.2013 klo 18:05 paikallista aikaa. Molemmat alukset etenivät jäänmurtaja Odinin ilmoittamaa suuntaa M/T Nesteen jäädessä jumiin jäihin, jolloin M/V Varnebank törmäsi M/T Nesteen perään. Yhteentörmäys oli lievä eikä siitä aiheutunut henkilö- eikä ympäristövahinkoja. Jäänmurtaja Urho tarkasti vauriot, jonka jälkeen alukset saivat luvan jatkaa matkaa seuraavaan satamaan. Tarkemmat vauriokartoitukset tehdään purkaussatamassa.

Viranomaiset selvittävät yhteentörmäykseen johtanutta tapahtumaketjua.

03/26/13

Neste Shippingin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Neste Oilin omistama varustamoyhtiö Neste Shipping on saanut päätökseen 4.2.2013 aloittamansa yhteistoimintaneuvottelut.  Neuvotteluiden jälkeen tehdyn päätöksen perusteella Neste Shipping Oy irtisanoo kolmen aluksen miehitys- ja hoitosopimukset. Kyseiset alukset ovat yhteisomistuksessa ruotsalaisen Stena-konsernin kanssa ja Neste Shippingin käytössä aikarahtisopimuksilla jotka päättyvät reilun neljän vuoden kuluttua vuonna 2017.

Sopimusten irtisanomisen seurauksena Neste Shippingin maa- ja merihenkilöstön määrää joudutaan sopeuttamaan. Henkilöstömäärä vähenee 124 henkilöllä, joista irtisanottavia on 21. Muilta osin vähennykset toteutetaan vapaaehtoisilla eläkejärjestelyillä ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen kautta. Henkilöstövähennykset toteutetaan pääsääntöisesti vuoden 2013 aikana.

Päätetyt toimenpiteet johtuvat Neste Shippingin tarpeesta parantaa kannattavuuttaan ja turvata toimintansa jatkuvuus. Kannattavuuden parantaminen on välttämätöntä, jotta Neste Shipping voi varautua lakisääteisiin vuosien 2014-2017 aikana vaadittaviin ympäristöinvestointeihin ja  lisääntyviin kustannuksiin sekä hankkeisiin, joilla yhtiön toiminnan jatkuvuus voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

Koko tehostamisohjelman lähitulevaisuuden tavoitteena on saada liiketoiminta kannattavaksi lisäämällä Neste Shippingin tuottoja ja karsimalla kustannuksia vuositasolla yhteensä noin 15 miljoonalla eurolla. Nyt tehdyillä ratkaisuilla yhtiö säästää noin 4 miljoonaa euroa vuositasolla kiinteissä kustannuksissa. Loppuosa tavoitteesta toteutetaan muilla liiketoiminnan tehostamisratkaisuilla.

Yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistyessä Neste Shipping arvioi henkilöstövähennystarpeen olevan enintään 130 henkilöä. Neste Shippingin palveluksessa on noin 450 henkilöä.

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The Global 100 -listalle. Forest Footprint Disclosure (FFD) arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista yrityksistä. www.nesteoil.fi

03/25/13

Neste Oil: Tankkereita tai ei, emme ole bermudalainen

Neste Oil on suomalainen ja Suomessa rekisteröity yhtiö

Suomalaisessa julkisuudessa veroparatiisiyhtiöistä käydyssä kirjoittelussa on annettu ymmärtää, että Neste Oil olisi rekisteröity veroparatiisina tunnetulla Bermudan saarella. Näin ei ole, sillä Neste Oil on suomalainen ja Suomessa rekisteröity yhtiö.

Neste Oil on myös yksi Suomen suurimmista laivanvarustajista. Kaikki yhtiön omat alukset on rekisteröity Suomessa ja niissä on suomalainen miehistö. Neste Oil on lisäksi osakkaana kolmessa tankkerissa, joiden omistajayhtiöt on rekisteröity Bermudalla. Nämä alukset kuljettavat rahtia maailmanlaajuisessa kansainvälisessä liikenteessä. Jos Neste Oil myy osuutensa mainituista yhtiöistä tai jos nämä yhtiöt maksavat Neste Oilille osinkoja, verotus tapahtuu Suomessa ja Suomen verokantojen mukaisesti. 

Kansainvälisessä varustamotoiminnassa Bermuda on tavanomainen alusten omistajayhtiöiden rekisteröintipaikka. Käytäntö on otettu huomioon myös Suomen verolainsäädännössä siten, että niin kauan kuin laivojen toiminnan voitot pysyvät laivojen omistajayhtiöissä Bermudalla, niitä ei veroteta Suomessa. Tämä on nimenomainen poikkeus Suomen verolainsäädännössä.

Kyseessä olevien Neste Oilin puoliksi omistamien alusten omistajayhtiöiden yhteinen liikevaihto vuonna 2012 oli 20 miljoonaa euroa eli noin 0,1 % verrattuna Neste Oil -konsernin liikevaihtoon.

01/28/13

Neste Shipping tehostaa toimintaansa ja käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

Neste Oilin omistama varustamoyhtiö Neste Shipping Oy aloittaa tehostamisohjelman parantaakseen kannattavuuttaan ja turvatakseen toimintansa jatkuvuuden. Kannattavuuden parantaminen on välttämätöntä, jotta Neste Shipping voi varautua lakisääteisiin vuosien 2014-2017 aikana vaadittaviin mittaviin ympäristöinvestointeihin, lisääntyviin kustannuksiin sekä muihin hankkeisiin ja tarvittaviin investointeihin, joilla yhtiön toiminnan jatkuvuus voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

Tehostamisohjelman osana käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut, jotka saattavat johtaa enintään 130 henkilön vähentämiseen. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat Neste Shippingin koko maa- ja merihenkilöstöä eli noin 450 henkilöä Suomessa. Tehostamisohjelman tavoitteena on saada liiketoiminta kannattavaksi lisäämällä Neste Shippingin tuottoja ja karsimalla kustannuksia vuositasolla yhteensä noin 15 miljoonalla eurolla.

“Neste Shippingin taloudellinen tilanne ja kannattavuus ovat jo pidemmän aikaa olleet selvästi alle odotustemme. Rahtien hinnat ovat olleet matalia, ja samalla kustannukset ovat kuitenkin nousseet. Olennaista muutosta parempaan ei ole lähivuosina näkyvissä, eikä tuloksentekokykyä ole mahdollista parantaa riittävästi nykyisillä toimintamalleilla. Siksi haemme nyt yhteistoimintaneuvotteluissa ratkaisuja toimintamme jatkuvuuden turvaamiseksi”, sanoo Neste Shippingin toimitusjohtaja Arvo Ruotsalainen.

Neste Shipping lyhyesti

Neste Oil Oyj on jalostus- ja markkinointiyhtiö, joka keskittyy korkea-laatuisiin, puhtaamman liikenteen polttoaineisiin. Neste Shipping Oy on 100% Neste Oil Oyj:n omistama varustamo.

Avainluvut 2011

Myynti 332,140 MEUR
Nettovarallisuus 248,59 MEUR
Toimitukset 28,6 Mtons
Laivaston käyttöaste 94,9 %
Satamakäynnit 2562
Henkilöstöä 440

Neste Shipping lyhyesti
Neste Shipping Oy on Neste Oil Oyj:n 100-prosenttisesti omistama varustamo, jonka laivastoon kuuluu yhteensä 24 alusta. Neste Shipping kuljettaa vuosittain lähes 30 miljoonaa tonnia öljyä ja kemikaaleja pääasiassa Itämerellä, Pohjanmerellä ja Pohjois-Atlantilla. Noin puolet Neste Shippingin kuljetuskapasiteetista on Neste Oilin käytössä, ja loppu kapasiteetti myydään muille kansainvälisille asiakkaille.